ФИСКАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КАСОВИ АПАРАТИ

Стара Загора, тел. 042 600 907, GSM: 0988 872 851; e-mail: buterfly_sz@abv.bg

Електронен подпис за свободни професии (Код: )

С eSign за свободни професии ползвате електронни услуги на държавната администрация, Интернет банкиране, криптирате и подписвате електронни документи.
eSign за свободни професии е сигурно и надеждно средство за потвърждаване на Вашата електронна самоличност и принадлежност към определена професионална или браншова организация.

 

Необходими документи за издаване на eSign за свободни професии

 

За издаване на eSign за свободни професии е необходимо да посетите офиса ни и да представите следните документи:

  • Документ за самоличност на лицето (оригинал и заверено от него копие), което ще бъде вписано в Удостоверението
  • Документ за браншова принадлежност (оригинал и заверено копие)
  • Документ за браншова принадлежност с идентификационен номер (БУЛСТАТ) (оригинал и заверено копие)
Copyright www.maxx-marketing.net