ФИСКАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КАСОВИ АПАРАТИ

Стара Загора, тел. 042 600 907, GSM: 0988 872 851; e-mail: buterfly_sz@abv.bg

Модул Touch Screen към Търговската Иниформационна Система КАРАТ (Код: )

Модул Touch Screen към Търговската Иниформационна Система КАРАТ визуализира на екрана артикулите и групите във вид на виртуални бутони и улеснява оператора при маркиране (без нужда за помнене на кодове).

Модул Touch Screen e предназначен за работа със сензорни екрани (Touch Screen), но при липса на такъв може да се работи с мишка и клавиатура.

 

Търговската програма с Модул Touch Screen е удобен за работа както за ресторанти така и за магазини с по-малка номенклатура от стоки - магазин за бързо хранене, закусвални и др.

Copyright www.maxx-marketing.net